P O D Ě K O V Á N Í

Velmi Všem děkuji za finanční podporu mé práce. Vděčně přijímám od Vás i ochotnou výpomoc nefinančního charakteru. Pomáháte mi usnadňovat nároky, které jsou kladeny na kvalitu mé práce s klientem.

 

číslo účtu :  197 187 5023 / 0800

 

IBAN: CZ53 0800 0000 0019 7187 5023

BIC:   GIBACZPX

 

Prvoplátce prosím, budou-li potřebovat, aby si k finanční částce zaslali i potřebné podklady pro daňový doklad daru. 

kveta.spanikova@atlas.cz

S díky a vděčností

Mgr.Květa Špániková