Klienti Průmyslové zdravotní pojišťovny - 205

mají plnou úhradu od pojišťovny.

   

Ostatní  pojištěnci zdravotních pojišťoven /dítě  nebo dospělý / si hradí terapii sami.

                          á = 45 min. za 400.-

                          á = 15 min. od 30 - 100,-

 

Cesta k lůžku pacienta v Náměšti je zdarma. Pro ostatní je ve výši ceny hromadného dopravního prostředku, klient hradí vždy k ceně sezení. Tuto službu poskytuji pouze pro imobilní pacienty, pro které je doprava do ambulance obtížná.

 

Vaše pojišťovna se mnou nemá smlouvu ? Není to má ani Vaše chyba. Máte právo na změnu pojišťovny.

 

Nestojí Vám to za to ? Máte právo volby ošetřujícího ve zdravotnictví. Předložte Vaše náklady k úhradě své zdravotní pojišťovně.