Tělem se zabývá defektologický obor somatopedie.

Vychází z mnoha zdravotních oborů např. ortopedie, pediatrie, neurologie.....

Pomáhám odstraňovat

pomočování u dětí, inkontinence u dospělých, epilepsie, migrény, tiky, závratě různých příčin, neglect syndrom....atd. Vývojové a únavové nedostatečnosti držení hlavy, trupu, končetin. Nadváhu. Alergie. 

Inervační nedostatečnosti - tváře a dutiny ústní: jazyka, měkkého patra, sání, polykání.      

                                             -  při otáčení, lezení, sezení, stání, chůzi.

                                               / např. při roztroušené skleróze nebo u pakinsoniků....atd. /

                                             -  úchopu, opory palce....atd.

                                             -  střev   /např. při celiakii./

                                             - cílených pohybů /např. u parkinsoniků, CMP...atd./

 

Napravuji změny citlivosti končetin -  po chemoterapii

                                                              -  při cukrovce

                                                               - po cévních mozkových příhodách

 

Poůrazové stavy mozku  - otřes

                                           - kóma, kontuze

                                           - vigilní kóma, apalický stav - zaručuji základní inervační výbavnost všech reflexů do 3 měsíců u každého !!! 

 

Pooperační následky mozku spojené s jeho výkonem.

                                         

Potíže spojené s genetickou zátěží u dětí:                                                      

                         např. Downův, Rettův, Beckwith-Wiedemann syndrom......atd.

Dětská mozková obrna PŘED a PO. - pro více info. o mé práci v textu pod videi.

PO - jednom měsíci intenzivní spolupráce

PO - dvou měsících intenzivní spolupráce.

DMO odstraňuji neinvazivně, plynule, rovnoměrně, čistě, komplexně a trvale. Nejlépe je začít hned po narození.

DMO textová abstrakta z prezentací neurologického sjezdu v Praze 2009 a z 47. česko-slovenských dnů dětské neurologie a 26. česko-slovenského epileptologického sjezdu v Mikulově 2013.