Zrakem se zabývá defektologocký obor tyflopedie.

Vychází z oborů očního lékařství.

O D S T R A Ň U J I

šilhavost

tupozrakost

nystagmus

 

N A B Í Z Í M

předoperační přípravu očí

pooperační rehabilitaci

oční cviky, které vám sníží krátkozrakost, dalekozrakost.