Zrakem se zabývá defektologocký obor tyflopedie.

Vychází z oborů očního lékařství.

Nabízím podpůrné učení pro odstranění

šilhavosti

tupozrakosti

nystagmu

 

předoperační a pooperační péči pro oči a oční cviky, které snižují krátkozrakost, dalekozrakost.