Poruchou chování se zabývá etopedie.

Vychází z oborů psychologie, psychiatrie, trestního práva, sociologie....

Pomohu Vám s nápravou a odstraním

P O R U CH Y - CH O V Á N Í

-  agrese

-  šikana

-  záškoláctví

-  ruzné druhy  Z Á V I S L O S T Í  např.: kuřáctví, alkoholismus, kofeinismus, léky....

-  sociální nepřízpůsobilosti